DE FILOSOOF VAN HAGEM (november 1979)

    Naar de roman van Jef Scheirs bewerkt voor toneel door Karel Ruyssinck

    Regie:    Ivan Himpe

 

Op een vervallen boerderijtje te Hagem - een dorpje dat als twee druppels water lijkt op alle andere Vlaamse dorpjes - kluizen de gebroeders Titten en Naten Van Den Huyve.

Niemand komt ooit bij die verstokte jonggezellen over de drempel dan Patatje, de koewachter, het oudste zoontje van Rozalie, een weduwe met zeven kinderen.

De Van Den Huyves zijn rare kwanten. Naten, de oudste, is een duitenkliever en een mopperaar. Titten daarentegen is een joviale vijftiger, die niets aan zijn hart laat komen, op tijd en stond een borrel drinkt en Gods water over Gods akker laat lopen. Zijn grapjasserij en zijn simpele, maar gezonde levensfilisofie hebben hem de bijnaam van de filosoof van Hagem bezorgd.

Naten krijgt op zijn zeventigste jaar het oud zot te pakken. Hij wil mordicus trouwen, want hij is het samenleven met zijn broer moe. Zijn uitverkorene is de vijftigjarige dorpskwezel Koletje Kambeel, die in vrekkigheid niet voor hem onderdoet. En het schraperige tweetal tracht natuurlijk Titten in de luren te leggen en hem het grootste deel van zijn eigendom afhandig te maken.

Titten is echter ook niet van gisteren: met de hulp van Patatje bezorgt hij Naten en Koletje op de dag van hun ondertrouw een heuglijke verrassing, die het hele dorp op stelten zet. Als Koletje daarna nog verneemt dat haar aanstaande schoonbroer er niet aan denkt zich te laten bedotten en hun huis en hof openbaar wil laten verkopen, blijkt haar liefde tegen zulke beproevingen niet langer bestand te zijn. Zij geeft Naten de bons, maar behoudt het geld dat ze reeds van hem heeft ingepalmd. Naten komt het niet te boven .....

Titten zal nu op zijn beurt het avontuur van het huwelijk wagen en verschaft daarmee ondermeer  pastoor Ambroos Ameels de schoonste verrassing en het grootste aardse genoegen van zijn leven, met name de vlag met zijn heilige patroon St. Ambrosius. Het feest kan beginnen.....

 

Jozef Vandemaele: Titten

Roger Vandenbogaerde: Naten

Frank Demeulemeester: Patatje

Etienne Debaere: Ambroos Ameels (pastoor)

Georges Hoste: Pee Rul (paardeslachter)

Willy Ducatteeuw: Nol (herbergier)

Jozef Anckaert: Nardus (veldwachter)

Georges Van Autrijve: Notaris-Burgemeester

Annie De Luycker: Koletje, de dorpskwezel

Rosette Steuperaert: Rozalie, moeder Patatje

Rosa Steuperaert: Non

Marleen Ducatteeuw: Non

Germain Himpe - Christine Hooghe - Jacques Maes - Willy Polfliet - Armand Putman - Henriette Rijsman - Paul Vandendriessche: het volk van Hagem

Danny Debaere - Aniek en Hilde Himpe - Francis Maes - Wim Vandenbogaerde - Ninja Vuylsteke: als broertjes en zusjes van Patatje  

 

terug

foto's