DE WONDERDOKTER (1981)

    Auteur:    Jos Janssen

    Regie:    Ivan Himpe

 

In de dertiger jaren genoten de kwakzalvers veel meer aanzien dan de gediplomeerde volgelingen van Hippocrates. De jonge dokter Steven Martens komt na een mislukte start te Brussel zijn geluk beproeven op het platteland. Daarom gaat hij zijn familielid Manten Boone eens polsen. Die kan er Steven van overtuigen zich te vestigen als wonderdokter of kwakzalver gezien het geloof in ‘echte’ dokters zeer gering is. De dokter bouwt een uitstekende praktijk op en burgemeester Petrus Verkarre is er als de kippen bij om zijn dochter Margriete aan te prijzen. Manten Boone ziet hier brood in en ondersteunt haar kandidatuur. Hij ziet kozijn Steven reeds als toekomstig burgemeester. Maar Steven heeft echter zijn oog laten vallen op Manten’s dochter Thea, tot groot ongenoegen van Manten zelf. Om Manten terwille te zijn besluit dokter Steven dan toch om Margriete te huwen. Hij deelt zijn keuze mee aan Thea die uiteraard erg is aangeslagen. Maar na enige tijd krijgt hij wroeging en komt hij op zijn stappen terug. Steven is het bemoeizieke gedrag van Manten meer dan beu en besluit op eigen vleugels te vliegen. Dit komt zijn zelfvertrouwen ten goede en kiest alsnog voor Thea. Heel even zorgt een aanklacht tegen dokter Steven Martens voor het zogenaamd “onwettig uitoefenen van de geneeskunde” nog voor enige opschudding, maar hij blijft overeind. De onverwachte kansen  om kwakzalver Dokus en kozijn Manten te genezen grijpt hij met beide handen en leidt ondermeer tot zijn erkenning en waardering als “echte dokter”.

Uiteindelijk weet dokter Steven Martens zijn liefde voor Thea te bezegelen in een huwelijk ditmaal wel met volledige instemming en goedkeuring van kozijn Manten.

 

Frank Demeulemeester: Steven Martens, de geneesheer

Roger Vandenbogaerde: Manten Boone, de koeboer

Mia Schellaert: z’n dochter

Georges Hoste: Dokus Geeraert, de wonderdoktoor

Jozef Vandemaele: Petrus Verkarre, de burgemeester

Bea Migneau: Margriete z’n dochter

Jozef Anckaert: Onderzoeksrechter

Willy Polfliet: Wachtmeester, gendarme en (dubbelrol) Dasten Loncke                       

Rik Hoste: gendarme

Georges Van Autrijve: Sander Bekaert

Rosette Steuperaert: Lotte z’n vrouw

Etienne Debaere: de koster

Paul Vandendriessche: Pe Lamote

Toon Clarysse: Boertje Stampers

Wim Hoste: David Schorre

Armand Putman: Eerste dove

Jacques Maes: Tweede dove

Rosa Steuperaert: Oud vrouwtje

Willy Ducatteeuw: De echte heer (Baron)

Johan Hoste: De heer

Henriette Rijsman: ‘n ander zieke

 

terug

foto's