GEKKE BOMPA’S (1994)

    Auteur:    Peter De Kemel

    Regie:    Etienne Debaere

 

Het stuk start met de aankomst van 3 nieuwe bewoners in het home’ St. Rochus’. Zenobic gepensioneerd marktkramer, Miel gepensioneerd schipper, en Prudent een gepensioneerd wever worden verwelkomd door moeder-overste Marie. Nogal vrij vlug ondervonden ze dat zuster Marie het home met ijzeren hand bestuurde en de huisreglementen erg streng waren. Zo was ondermeer het spelen op de Lotto verboden. Achter de rug van zuster Marie vulden de drie musketiers toch een formulier in. Zij wonnen de grote pot! Met de winst besluiten ze een eigen home voor bejaarden te bouwen. Els, de dokteres van het home, waarop alle drie de bokken stiekem verliefd waren, zou voor hen de directrice moeten worden. Voor de rest doorspekt met dolkomische situaties afgewisseld met de visie van bejaarden op de snel evoluerende samenleving.     

 

Roger Vandenbogaerde:  Zenobic Van de Castele, gepensioneerd marktkramer

Jozef Vademaele: Miel Van Wonterghem, gepensioneerd schipper

Jacques Maes: Prudent Lambrechts, gepensioneerd wever

Annie De Luycker: Zuster Marie

Ninja Vuylsteke: Zuster Hélène

Willy Polfliet: Valère, directeur van het home

Willy Polfliet: Pattijn, dokter van het home

Mia Schellaert: Els, dokteres van het home

Johan Vanden Broucke: Jules, bewoner van het home

Isabel Vereecke: Aline, bewoonster van het home

Georges Hoste: Maurice, bewoner van het home

Hendrik Himpe: Phielke, bewoner van het home

Philip Himpe: Georges, bewoner van het home

Vera De Baere: Irma, bewoonster van het home

Henriette Rijsman: Martha, bewoonster van het home

Frank Demeulemeester: Marcel, Bic zijn zoon

Tanja Blondeel: Nicole, zijn vrouw

Sofia Ducatteeuw: Bieke, zijn dochter

Ninja Vuylsteke: Annie, Bic zijn dochter

Hendrik Himpe: Willy, haar man

Isabel Vereecke: Dame, van de Lotto

Jan Vandemaele: Frank, verloofde van Els

Vera De Baere: Jeanne, poetsvrouw van het home

terug

foto's